******
>> AKTUÁLNÍ INFORMACE

>> další článek

******

Snad se svatý Augustin neurazí kvůli tomu titulku. Jeho doba asi neznala elektronických rozptylovadel pozornosti. Nutno také uznat: začne-li chytrý telefon pokřikovat Tolle, lege, není na tom zhola nic oslovujícího. Přesto si pro následující dva roky dovedu to spojení představit. Skousněte či srolujte pár nadbytečných vět a dozvíte se více o mém přístupu k dvouletému programu brněnské diecéze "Vezmi a čti celou Bibli".

Než přejdeme k technické stránce, neodpustím si osobní komentář k oné "především dlouhé" knize. Správného vědeckého materialistu a evolucionistu nepřekvapí, že při délce textu a intenzitě čtení se zkrátka čas od času příhodí náhoda. První výraznější se mi stala kdysi dávno, snad na střední. Job 42,3 je od té doby mým vědeckým heslem. Z letošního roku si pamatuji pouze tři případy krajní příhodnosti čtení přednesených při bohoslužbě slova. Snad proto, že jsem si v lavici váhaje říkal: "Bože, Ty mou neschopnost vidíš... a stejně k tomu nic neřekneš". Šlo o jednu návštěvu věznice (Žid 10,32-39), potřebu říct něco velmi hlasitého proti The Secret (Lk 9,18-24) a nakonec cosi ve stylu volba povolání (Mt 19,3-12). Ostražitý materialista ve mně v takových chvílích nervózně poposedne. Ale pak si řekne, že intuitivci dokáží spojit neočekávaně silně i nespojitelné. Přesto je, zdá se, čtení Písma dostatečně nebezpečným podnikem, aby vyzýval k uskutečnění. (Tak fuj, to bylo jen pro některé čtenáře, osobně mám rád teplo kamen.)

Deníček obsahující vypsaná čísla označující všechny kapitoly Bible, z nichž některé jsou zakroužkované a některé víckrát, jsem už v průběhu několika let vícekrát nalezl a ztratil. Nezbývá než učinit další krok k všeobecné digitalizaci. Používání breviáře na malém chytrém telefonu se překvapivě osvědčilo. Jsem neřád. Že si skoro každý den přečtu "čtení", je neuvěřitelné. Zjistil jsem, že rozpis čtení Bible na dva roky znamená každý den nějaké tři, čtyři kapitoly. To není o mnoho více než zmíněná část breviáře, která v čase psaní článku vhodně informuje, že na dnešek připadá památka sv. Jeronýma.

Nezbývá než začít a vytrvat.

Návod na instalaci androidí aplikace a nastavení plánu čtení

Aby Boží slovo pěkně klouzalo po dotykovém displeji, nainstaloval jsem si aplikaci And Bible a stáhl ČEP (bohužel bez deuterokanonických knih). Pokud na paměťové kartě vytvoříte adresář "jsword" a v něm "readingplan", nahráním následujícího souboru do tohoto adresáře byste měli získat pomůcku ke čtení podle plánu (zatím do konce roku 2013).

(Odkazovaný soubor můžete stáhnout kliknutím pravým tlačítkem na odkaz a zvolením "uložit odkaz jako") 

Pro ty, kteří nečtou s pomocí Androidu od začátku. Pokud jste nespustili plánovač 7.října a nesedí vám datum, je možné stáhnout soubor ►VaC2013.properties a po výběru příslušného plánu čtení zvolit po najetí na Den 1 funkci z menu "Začátek 1 Led". Tento plán čtení obsahuje i volné dny, včetně těch od 1.1. do 6.10. Pro použití plánovače je třeba následně zvolit aktuální den (např. 16.11. Den 320), vyvolat menu a zvolit hotovo (s fajfkou, v menu), čímž se vám při dalším otevření plánu budou načítat pouze dny následující po odfajfkovaném datu.

Problém s listem Židům. Od 19.11. se čte list Židům. Při užití staré verze souboru se kvůli problémům s tvarem zapsané zkratky kapitoly tohoto listu nezobrazí. Proto si stáhněte aktuální verzi scarano.propertiesscaranoLEDEN.properties a váš starý soubor ve složce jsword/readingplan přepište. Pokud by toto nefungovalo, postupujte podle návodu pro ty, kteří nečtou s pomocí Androidu od začátku.

Pokud se vám nedaří plán čtení v aplikaci rozchodit, můžete zkusit popsat svůj problém v komentářích, nebo na vaclav.plihal@zmola.cz